GOUDEN WIKKEL MAANDACTIE

Treft u een Gouden Wikkel aan bij uw RevitalTrax bestelling?
Dan bent u één van de gelukkige vinders en wint u een geweldige prijs! 

De actie

Deelname aan de actie is mogelijk via aankoop van een RevitalTrax product in de gehele maand september. Alle bestellingen doen automatisch mee. U heeft de keuze uit alle RevitalTrax producten:

 • RevitalTrax Anti-Aging Collagen Starterspakket
 • RevitalTrax Anti-Aging Collagen Regular
 • RevitalTrax Anti-Aging Collagen Advanced
 • RevitalTrax Anti-Aging Collagen Pro
 • RevitalTrax Skincare Serums – Hyaluronic
 • RevitalTrax Skincare Serums – Vitamin-C
 • RevitalTrax Skincare Serums – Retinol
 • RevitalTrax combi deal – Collagen & Hyaluronic serum
 • RevitalTrax combi deal – Collagen & Vitamin-C serum
 • RevitalTrax combi deal – Collagen & Retinol serum
 • RevitalTrax combi deal – All serums combi

Bestel en maak kans op de Gouden Wikkel

Indien de deelnemer in de verpakking van het bestelde RevitalTrax product een Gouden Wikkel aantreft, dient deze wikkel te worden bewaard. Deze dient als bewijs en kan door de organisator worden opgevraagd.

Wij zouden het op prijs stellen als u een leuke foto van de Gouden Wikkel deelt op onze Facebook pagina: www.facebook.nl/revitaltrax

Looptijd

 • In de periode van 1 september 00:00 uur t/m 30 september 23:59 uur kunnen deelnemers de Gouden Wikkel bij hun bestelling aantreffen.
 • Treft u de Gouden Wikkel aan bij uw bestelling? Dan kunt u deze aanmelden via info@revitaltrax.com onder vermelding van “Gouden Wikkel”. Vermeldt in deze mail de unieke code zoals vermeld op de Gouden Wikkel.
 • Bestellingen na 31 september 23:59 uur worden niet meer in behandeling genomen.

De prijs

 • Gedurende de gehele actieperiode zijn er 10 prijzen te winnen. De prijs bestaat uit een RevitalTrax Combi-deal naar keuze ter waarde van €58,-.
 • De aanwijzing van de winnaar(s) geschiedt door het vinden van de Gouden Wikkel in de verpakking van het bestelde RevitalTrax product en melding hiervan bij de Organisator middels het doorgeven van de unieke code zoals vermeld op de Gouden Wikkel.
 • Prijswinnaars melden zich bij de Organisator via info@revitaltrax.com onder vermelding van “Gouden Wikkel”. In deze mail vermeldt de winnaar de unieke code zoals vermeld op de Gouden Wikkel.
 • Na ontvangst van de mail met de juiste unieke code zal de Organisator overgaan tot uitkering van de prijs.

Meld dat u een wikkel heeft gevonden!


Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door RevitalTrax, Halstraat 31B, 4811 HV Breda (hierna “de organisator”) en zijn van toepassing op de ‘Actie’.
 • Dit kansspel wordt georganiseerd ter promotie van het merk RevitalTrax  van Organisator.
 • Het betreft een tijdelijke Actie, de Actie loopt van 1 september 2019 tot 1 oktober 2019*. Na de einddatum worden er geen deelnames meer in behandeling genomen. * De Organisator behoudt zich het recht voor de Actie vervroegd te beëindigen. Bij vroegtijdige beëindiging zal de Actie per direct van de website worden verwijderd.
 • Deelnemers aan de Actie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn en woonachtig in Nederland of België. Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten: personeel van Organisator alsmede de agentschappen die bij deze Actie zijn betrokken.
 • Om deel te nemen aan de actie moet er een RevitalTrax product worden gekocht tijdens de actieperiode.
 • Aan deelname aan de Actie zijn, naast aankoopverplichting, geen extra kosten verbonden.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

Slotbepalingen

 • De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie.
 • Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
 • Op deze Actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 • In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de Organisator.
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien de deelnemer aan de Actie heeft deelgenomen voordat een eventuele wijziging in de actievoorwaarden is doorgevoerd, zal de deelnemer zijn gebonden aan de “oude” voorwaarden en niet aan de gewijzigde voorwaarden.
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Voor vragen of opmerkingen kan een e-mail gestuurd worden naar info@revitaltrax.com
 • Deze voorwaarden kunnen verkregen worden op eenvoudig verzoek door een e-mail te sturen naar info@revitaltrax.com en zijn vermeld op de website https://nl.revitaltrax.com/pages/gouden-wikkel-maandactie

Privacy Policy

Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de Organisator toestemming tot het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens vindt enkel plaats ten einde de gewonnen prijs te kunnen afleveren. Hiermee handelt de Organisator geheel in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens.